دیجی سرویس

اجزاي آبگرمكن گازي ديواری

اجزاي آبگرمكن گازي ديواری

مبدل حرارتي:

متشكل از ورق هاي آلومنيوم كه به دور آن لوله هاي مسي به صورت كويل ياهمان مارپيچ نصب شده است .

فين يا پره هاي آلومنيومي:

به صورت شبكه ، شبكه است و لوله هاي مسي از درون آن عبور ميكنند كه در بالاترين قسمت مبدل قرار مي گيرد و كار آن تبادل حرارت بيشتر شعله با آب درون لوله ي مسي مي باشد . بين لوله هاي مسي و صفحه ي آلومنيومي جوش مي شود بنابر اين تبادل حرارت بازهم بيشتر مي شود . مبدل را به رنگ سربي آغشته مي كنند تا ضريب انتقال حرارت را بالا ببرد . اگر لوله هاي مسي پهن ترباشد انتقال حرارت بهتر و بيشتر صورت مي گيرد .

كلاهك تعديل:

دقيقا بر رو ي مبدل و در بالاترين قسمت آبگرم كن نصب مي شود و كار آن خارج نمودن محصولات احتراق از داخل آبگرم كن و تحويل آن به دود كش است و باعث مي شود كه گاز هايco و co2 به داخل منزل نشت نكند . در نتيجه مقدار اكسيژن و co2 در داخل اين كلاهك به حالت متعدل در مي آيد . ضمنا براي اينكه كلاهك تعدبل كار خود را به خوبي انجام دهد بايد دودكش داراي كمترين پيچ و خم بوده و صحيح و استاندارد باشد . فشار گاز مايع برابر ۲۸۰ ميليمتر ستون آب است . فشار گاز طبيعي شهري برابر ۱۷۸ ميليمتر ستون آب است . سوراخ نازل هاي گاز طبيعي بزرگتر از سوراخ نازل گار مايع است . فشار آب آبگرم كن زميني هميشه و در همه حال از آبگرم كن ديواري بيشتر است . گاز از طريق شعله پخش كن به نازل ها مي رسد و گاز توسط نازل در دهانه ي پورت رها مي شود البته حتما بايد نازل و پورت روبروي هم باشند .

شعله پخش كن:

قطعه اي است كه بسته به ظرفيت آبگرم كن يا پكيج تعداد ۱۲ تا ۱۸ نازل بر روي آن سوار است . براي استفاده از گاز مايع به جاي گاز شهري بايد نازل ها تعويض گردد . گاز مايع يا طبيعي از گلويي پورت وارد آن مي شود . براي تعيين يا تشخيص فشار گاز ورودي به آبگرمكن يا پكيج بايد پيچي كه در قسمت رگولاتور آن قرار دارد باز كرد و با اتصال گيج فشار به آن ، فشار ورودي به شعله پخش كن يا چند راهه را اندازه گيري ك رد . فشار گاز ورودي در اين پيچ براي گاز طبيعي بايد ۱۰۰ ميليمتر ستون آب وفشار گاز ورودي براي گاز مايع برابر با ۱۵۰ميليمتر ستون آب باشد . هميشه و در همه حال خوردگي دروسايل گازسوزي كه به جاي گاز طبيعي از گاز مايع استفاده مي كنند بيشتر است. 2 سر پورت ها كه در آن شعله تشكيل مي گردد از جنس استيل است و جنس بدنه ي پورت از آلومنيوم مي باشد . اگر فشار در پيچ تست فشار رگولاتور كمتراز حد مجاز باشد بايد شير اصلي ورود گاز به دستگاه را هم تست نماييم . شيلنگ اتصال به آبگرمكن يا پكيج حتما بايد استاندارد بوده و طول آن از۱۰۰ سانتي متر بيشتر نباشد و زياد نازك و زياد ضخيم هم نباشد . شير اصلي گاز كه به آبگرمكن يا پكيج متصل است به هيچ عنوان نبايد انشعاب ديگري داشته باشد . استفاده از ۳ راهي و يا ۲ راهي بر روي شير گاز مطلقا ممنوع و خلاف مقررات ملي ساختمان است .

ديافراگم:

جنس آن از پلاستيك است و بين رگولاتور آب و رگولاتو ر گاز قرار مي گيرد . بعد از باز كردن شير آبگرم مصرفي در يكي از مصرف كننده ها مثل روشويي و يا حمام ديافراگم عمل كرده و به ديسك و ميل سوپاپ فرمان مي دهد و مسير عبور گاز را به چند راهه باز مي كند . جالب است كه بدانيد يك آبگرم كن گازي ديواري بين ۴۵۰ تا ۵۰۰ قطعه را در خود جاي داده است.

شير شيپوره:

كار آن شكستن فشار و سرعت ورود آب به داخل دستگاه است . فشار آب در كنتور ورودي ساختمان در حدود ۴ بار است كه در شير شيپوره فشار به ۵.۰ بار كاهش مي يابد . وقتي فشار آب توسط شير شيپوره شكسته شود سرعت آن كمتر شده و داخل مبدل به راحتي گرم مي شود .

شير احتراق آهسته:

مقدار ۳۰ الي ۴۰ قطره آب را از زير رگولاتور آب و زير ديافراگم به روي ديافراگم هدايت مي كند و در آنجا باقي مي ماند . درست عمل نكردن اين شير باعث ميشود كه آبگرمكن به صورت انفجاري روشن شود همان طور كه از نامش پيداست روشن شدن آبگرمكن توسط اين شير به آرامي صورت گرفته و از هر گونه انفجار جلوگيري خواهد كرد .

ميل سوپا پ آب:

با باز شدن آبگرم مصرفي از هركدام از شيرهاي خانه ميل سوپاپ گاز عمل كرده و به ديافراگم فر مان مي دهد . در هربا سرويس آبگرم كن لازم است كه قطعات داخل رگولاتور گريس كاري و يا تعويض گردد

ترموكوپل:

از ۲ فلز غيرهمجنس مانند مس و روي تشكيل شده است و با حرات داد ن از يك طرف ، آن طرف ديگر داراي ولتاژ بسيار ضعيفي مي شود.

فندك يا جرقه زن:

در مرحله ي اول براي روشن كردن دستگاه ، شير دستگاه را روي علامت جرقه مي گزاريم بعد با فش ردن فندك دستگاه در نتيجه جرقه ي فندك ، روشن شود . جرقه ي فندك توسط يك سيم عادي يا يك واير روكش دار با پايه ي چيني و الكترودهاي فلزي به داخل مبدل ميرسد . لوله ي گاز پيلوت يا شمعك آلومنيومي است . گاز ورودي به شمعك دستگاه بعد از شير برقي گرفته شده است و هيچوقت كاري با گاز ورودي اصلي ندارد

رگولاتور آب:

از ۲ جنس آلونيوم و مس درست شده است . شير شيپوره ، نصب شير احتراق آهسته و ميل سوپاپ آب قسمتي است كه از جنس مس است . انتخاب مس به اين دليل است كه اگر دستگاه در محيط باز نصب شود مثل بالكن ، در صورت يخ زدگي دستگاه، در اين قسمت تركيدگي ايجاد نشود .

ميكروسوئيچ:

تحت تاثير جريان آب عمل مي كند به عبارتي جريان آب باعث مي شود سوئيچ حساسي كه روي آن قرار دارد ( پلاتين ) عمل كرده و به شير گاز فرمان دهد و مسير گاز را باز مي كند . اين شير حساس به فشار آب است . يك عدد پيچ كوچك چهارسو روي ميكروسوئيچ قرار دارد كه با سفت كردن يا شل كردن آن حساسيت ميكروسوئيچ را كم و زياد ميكنيم .

رويه يا كاور:

روي دستگاه قرار مي گيرد و مبدل ها و پمپ و كلاهك تعديل و كليه ي تجهيزات و قطعات داخل پكيج را مخفي و دوراز دسترس و از آن ها محافظت مي كند . رنگ آن بصورت كوره اي و مقاوم در مقابل حرارت و زنگ زدگي ميباشد

فلوسويچ:

در مسير جريان آب سرد قرار دارد .

شير پركن:

در مرحله ي راه اندازي پكيج از طريق آن ، مدار لوله كشي رادياتورها را تا فشار ۱ بار پر مي كنيم .

شیير ۳طرفه:

مسير جريان آبگرم بهداشتي و گرمايش را كنترل مي كند البته در پكيج هاي ديواري يك مبدله .

شير هواگيري پمپ:

براي گرفتن هواي سيستم به طور اتوماتيك استفاده مي شود .

مشعل:

داراي ۱۴ تا ۱۸ نازل بسته به ظرفيت گرمايش است و شعله در آن تشكيل مي گردد.

الكترود سنسور:

روي شعله به فاصله ي ۳ تا ۷ ميليمتر است و الكترود براي ايجاد جرقه و سنسور براي نگهباني جرقه است .

مبدل اصلي:

در مبدل اصلي انتقال حرارت از شعله به آب ميسر مي شود .

كلاهك تعديل:

طوري نصب شده است كه ايجاد مكش اكسيژن از زير دستگاه به شعله ي اصلي و همچنين رانش و دفع co و co2 به دودكش اصلي را فراهم مي كند .

فريم راست و چپ:

كليه ي متعلقات و تجهيزات روي فريم سوار است و خود فريم هم به وسيله پيچ و رول پلاك به ديوار متصل مي شود .

الكترود جرقه:

به ترانس مرتبط است و برق متاوب شهري ۲۲۰ ولت را به برق ۱۲۰۰۰ ولت تبديل ميكند و د ر سر الكترود ها به جرقه تبديل مي شود .

سپر حرارتي:

از انتشار حرارت مشعل به رويه ي دستگاه جلوگيري مي كند .

براكت نگهدارنده مبدل:

يك نوع شاسي است و بين فريم ها قرار دارد و تجهيزات دستگاه روي آن قرار دارد .

چند راهه ي آب پلاستيكي:

زير پمپ قرار دارد و از طريق آن آب مصرفي و آب مدار گرمايش هدايت مي شود .

شير گاز:

در پايين دستگاه ق ر ار دارد و معمولا شير گاز توسط شيلنگ مخصوص به شيراصلي گاز داخل آشپز خانه متصل مي شود .

پمپ سيركولاسيون مدار گرمايش:

براي چرخش آبگرم در مدار گرمايش مورد استفاده قرار مي گيرد و هميشه و در همه حال بر روي خط برگشت آبگرم مدار گرمايش نصب مي شود .

شير اطمينان:

براي خنثي نمودن فشار اضافي در سيستم ( بيشتر از ۱۰ بار ) به كار مي رود .

مبدل ثانويه يا صفحه اي:

براي تامين آبگرم بهداشتي به كار مي رود انتقال حرارت در اين مبدل به صورت آب به آب است

دیجی سرویس

شرکت دیجی سرویس با هدف تعمیر لوازم خانگی در محل بدون نیاز به جابجایی و با 15 سال سابقه تعمیر لوازم خانگی و صنعتی جهت رفاه حال هموطنان ارجمند اقدام به تجهیز تیم تکنسین و کارآزموده کرده تا با انجام تعمیرات و سرویس های مورد نیاز بتواند با کاهش زمان و هزینه های تعمیر و نیز عدم نیاز به جابجایی های طاقت فرسا، آسایش و آرامش را برای شما به ارمغان آورد.

7 روز هفته 24 ساعته آماده خدمت رسانی به شما هستیم.

 

اطلاعات تماس

تلفن دفتر شهرک غرب: 88564350

تلفن دفتر تجریش: 26761085

وب سایت: www.digiservice724.ir 

آدرس: سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی

کوچه 26 شرقی پلاک 14، واحد 2

گوگل  لینکدین  پینترست  تلگرام

فیسبوک  اینستاگرام  تویتر  آپارات