تعمیر کولر گازی

دیجی سرویس به عنوان تعمیرگاه مجاز کولر گازی یکی از تخصصی‌ترین مراکز سرویس و تعمیرات کولر گازی در تهران بزرگ میباشد که سالهاست به‌صورت کاملاً تخصصی و علمی در این زمینه فعالیت دارد. دیجی سرویس با داشتن متخصص‌ترین تعمیرکاران در سطح شهر تهران و کرج توانسته‌ تجربه چندین ساله خود را در تعمیرات کولر گازی با علم روز دنیا گره بزند و یکی از مراکز تعمیرات به‌روز در این زمینه باشد. دیجی سرویس دارای نمایندگی مجاز تعمیرات تمام برندهای کولر گازی می باشد . تعمیرات انواع کولر گازی در کمترین زمان ممکن توسط تعمیرکاران متخصص دیجی سرویس در محل شما انجام می شود. از این رو هیچ نیازی به مراجعه حضوری شما و یا انتقال و جابه جایی دستگاه معیوب وجود ندارد.

ادامه مطلب

یخچال فریزر بوش

دیجی سرویس به عنوان تعمیرگاه مجاز یخچال بوش یکی از تخصصی‌ترین مراکز سرویس یخچال بوش در تهران بزرگ میباشد که سالهاست به‌صورت کاملاً تخصصی و علمی در این زمینه فعالیت دارد. دیجی سرویس با داشتن متخصص‌ترین تعمیرکاران در سطح شهر تهران و کرج توانسته‌ تجربه چندین ساله خود را در یخچال بوش با علم روز دنیا گره بزند و یکی از مراکز تعمیر به‌روز در این زمینه باشد. دیجی سرویس دارای نمایندگی مجاز یخچال بوش می باشد . تعمیر یخچال بوش در کمترین زمان ممکن توسط تعمیرکاران متخصص دیجی سرویس در محل شما انجام می شود. از این رو هیچ نیازی به مراجعه حضوری شما و یا انتقال و جابه جایی دستگاه معیوب وجود ندارد.

ادامه مطلب

یخچال فریزر ال جی

دیجی سرویس به عنوان تعمیرگاه مجاز تعمیر یخچال ال جی یکی از تخصصی‌ترین مراکز سرویس و تعمیر یخچال ال جی در تهران بزرگ میباشد که سالهاست به‌صورت کاملاً تخصصی و علمی در این زمینه فعالیت دارد. دیجی سرویس با داشتن متخصص‌ترین تعمیرکاران در سطح شهر تهران و کرج توانسته‌ تجربه چندین ساله خود را در تعمیر یخچال ال جی با علم روز دنیا گره بزند و یکی از مراکز تعمیر به‌روز در این زمینه باشد. دیجی سرویس دارای نمایندگی یخچال ال جی می باشد . نمایندگی یخچال ال جی در کمترین زمان ممکن توسط تعمیرکاران متخصص دیجی سرویس در محل شما انجام می شود. از این رو هیچ نیازی به مراجعه حضوری شما و یا انتقال و جابه جایی دستگاه معیوب وجود ندارد.

ادامه مطلب

یخچال ساید بوش

دیجی سرویس به عنوان تعمیرگاه مجاز یخچال بوش یکی از تخصصی‌ترین مراکز سرویس یخچال بوش در تهران بزرگ میباشد که سالهاست به‌صورت کاملاً تخصصی و علمی در این زمینه فعالیت دارد. دیجی سرویس با داشتن متخصص‌ترین تعمیرکاران در سطح شهر تهران و کرج توانسته‌ تجربه چندین ساله خود را در یخچال بوش با علم روز دنیا گره بزند و یکی از مراکز تعمیر به‌روز در این زمینه باشد. دیجی سرویس دارای نمایندگی مجاز یخچال بوش می باشد . تعمیر یخچال بوش در کمترین زمان ممکن توسط تعمیرکاران متخصص دیجی سرویس در محل شما انجام می شود. از این رو هیچ نیازی به مراجعه حضوری شما و یا انتقال و جابه جایی دستگاه معیوب وجود ندارد.

ادامه مطلب

یخچال بوش

دیجی سرویس به عنوان تعمیرگاه مجاز یخچال بوش یکی از تخصصی‌ترین مراکز سرویس یخچال بوش در تهران بزرگ میباشد که سالهاست به‌صورت کاملاً تخصصی و علمی در این زمینه فعالیت دارد. دیجی سرویس با داشتن متخصص‌ترین تعمیرکاران در سطح شهر تهران و کرج توانسته‌ تجربه چندین ساله خود را در یخچال بوش با علم روز دنیا گره بزند و یکی از مراکز تعمیر به‌روز در این زمینه باشد. دیجی سرویس دارای نمایندگی مجاز یخچال بوش می باشد . تعمیر یخچال بوش در کمترین زمان ممکن توسط تعمیرکاران متخصص دیجی سرویس در محل شما انجام می شود. از این رو هیچ نیازی به مراجعه حضوری شما و یا انتقال و جابه جایی دستگاه معیوب وجود ندارد.

ادامه مطلب

یخچال ال جی

دیجی سرویس به عنوان تعمیرگاه مجاز تعمیر یخچال ال جی یکی از تخصصی‌ترین مراکز سرویس و تعمیر یخچال ال جی در تهران بزرگ میباشد که سالهاست به‌صورت کاملاً تخصصی و علمی در این زمینه فعالیت دارد. دیجی سرویس با داشتن متخصص‌ترین تعمیرکاران در سطح شهر تهران و کرج توانسته‌ تجربه چندین ساله خود را در تعمیر یخچال ال جی با علم روز دنیا گره بزند و یکی از مراکز تعمیر به‌روز در این زمینه باشد. دیجی سرویس دارای نمایندگی مجاز تعمیر یخچال ال جی می باشد . تعمیر یخچال ال جی در کمترین زمان ممکن توسط تعمیرکاران متخصص دیجی سرویس در محل شما انجام می شود. از این رو هیچ نیازی به مراجعه حضوری شما و یا انتقال و جابه جایی دستگاه معیوب وجود ندارد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس

دیجی سرویس یکی از تخصصی‌ترین مراکز نمایندگی زیمنس در تهران بزرگ می باشد که سال‌هاست بصورت کاملاً تخصصی و علمی در این زمینه فعالیت دارد. شرکت دیجی سرویس با ارائه خدمات تخصصی توسط تعمیرکاران متخصص خود در سطح شهر تهران و کرج توانسته‌ تجربه چندین ساله خود را در تعمیر انواع لوازم خانگی زیمنس با علم روز دنیا مطابق کند و یکی از مراکز تعمیر به‌ روز در این زمینه باشد. دیجی سرویس دارای نمایندگی زیمنس می باشد . نمایندگی زیمنس در کمترین زمان ممکن در محل شما توسط تعمیرکاران متخصص دیجی سرویس انجام می شود. از این رو هیچ نیازی به مراجعه حضوری شما و یا انتقال و جابه جایی دستگاه معیوب وجود ندارد.

ادامه مطلب

نمایندگی دوو

دیجی سرویس به عنوان تعمیرگاه مجاز دوو یکی از تخصصی‌ترین مراکز سرویس و تعمیرات مجاز دوو در تهران بزرگ میباشد که سالهاست به‌صورت کاملاً تخصصی و علمی در این زمینه فعالیت دارد. دیجی سرویس با داشتن متخصص‌ترین تعمیرکاران در سطح شهر تهران و کرج توانسته‌ تجربه چندین ساله خود را در تعمیرات لوازم خانگی دوو با علم روز دنیا گره بزند و یکی از مراکز تعمیرات به‌روز در این زمینه باشد. دیجی سرویس دارای نمایندگی مجازتمام لوازم خانگی دوو می باشد. نمایندگی تعمیرات مجاز دوو در کمترین زمان ممکن توسط تعمیرکاران متخصص دیجی سرویس در محل شما انجام می شود. از این رو هیچ نیازی به مراجعه حضوری شما و یا انتقال و جابه جایی دستگاه معیوب وجود ندارد.

ادامه مطلب

نمایندگی اسنوا

دیجی سرویس به عنوان تعمیرگاه مجاز اسنوا یکی از تخصصی‌ترین مراکز سرویس و تعمیرات مجاز اسنوا در تهران بزرگ میباشد که سالهاست به‌صورت کاملاً تخصصی و علمی در این زمینه فعالیت دارد. دیجی سرویس با داشتن متخصص‌ترین تعمیرکاران در سطح شهر تهران و کرج توانسته‌ تجربه چندین ساله خود را در تعمیرات لوازم خانگی اسنوا با علم روز دنیا گره بزند و یکی از مراکز تعمیرات به‌روز در این زمینه باشد. دیجی سرویس دارای نمایندگی مجازتمام لوازم خانگی اسنوا می باشد. نمایندگی تعمیرات اسنوا در کمترین زمان ممکن توسط تعمیرکاران متخصص دیجی سرویس در محل شما انجام می شود. از این رو هیچ نیازی به مراجعه حضوری شما و یا انتقال و جابه جایی دستگاه معیوب وجود ندارد.

ادامه مطلب

ماشین لباسشویی بوش

دیجی سرویس به عنوان تعمیرگاه مجاز تعمیر لباسشویی بوش یکی از تخصصی‌ترین مراکز سرویس و تعمیر لباسشویی بوش در تهران بزرگ میباشد که سالهاست به‌ صورت کاملاً تخصصی و علمی در این زمینه فعالیت دارد. دیجی سرویس با داشتن متخصص‌ترین تعمیرکاران در سطح شهر تهران و کرج توانسته‌ تجربه چندین ساله خود را در تعمیرلباسشویی بوش  با علم روز دنیا گره بزند و یکی از مراکز تعمیر به‌روز در این زمینه باشد. دیجی سرویس دارای نمایندگی مجاز تعمیرلباسشویی بوش می باشد . تعمیر انواع  لباسشویی بوش در کمترین زمان ممکن توسط تعمیرکاران متخصص دیجی سرویس در محل شما انجام می شود. از این رو هیچ نیازی به مراجعه حضوری شما و یا انتقال و جابه جایی دستگاه معیوب وجود ندارد.

ادامه مطلب

دیجی سرویس

شرکت دیجی سرویس با هدف تعمیر لوازم خانگی در محل بدون نیاز به جابجایی و با 15 سال سابقه تعمیر لوازم خانگی و صنعتی جهت رفاه حال هموطنان ارجمند اقدام به تجهیز تیم تکنسین و کارآزموده کرده تا با انجام تعمیرات و سرویس های مورد نیاز بتواند با کاهش زمان و هزینه های تعمیر و نیز عدم نیاز به جابجایی های طاقت فرسا، آسایش و آرامش را برای شما به ارمغان آورد.

7 روز هفته 24 ساعته آماده خدمت رسانی به شما هستیم.

 

اطلاعات تماس

تلفن دفتر شهرک غرب: 88564350

تلفن دفتر تجریش: 26761085

وب سایت: www.digiservice724.ir 

آدرس: سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی

کوچه 26 شرقی پلاک 14، واحد 2

گوگل  لینکدین  پینترست  تلگرام

فیسبوک  اینستاگرام  تویتر  آپارات